Arv til velgørende institutioner

Ifølge boafgiftsloven er skatteministeren bemyndiget til at bevilge afgiftsfritagelse for arv, som tilfalder offentlige institutioner, den danske folkekirke, valgmenigheder, religiøse samfund, foreninger, selskaber eller stiftelser med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål.

Indtil d. 1.januar 1991 skulle disse velgørende institutioner betale arveafgift med 12%, men nu er der tale om en egentlig afgiftsfritagelse.

Vi kan ikke på denne side opregne alle de institutioner, som er omfattet af afgiftsfritagelsen. Fritagelsen gælder blandt andet alle de institutioner, som er godkendt til at modtage gaver med fradragsret for giveren, og listen over disse er meget lang og omfatter ca. 1.100 organisationer m.v. Er du i tvivl, kan du kontakte den lokale told- og skatteregion, som vil kunne oplyse dig om, hvorvidt den institution, som du ønsker at betænke, er med på listen. Du kan slå op i listen her.

Listen omfatter blandt andet de store sygdomsbekæmpende foreninger, institutioner, der driver internationalt hjælpearbejde, og en række kirkelige institutioner.

På skats samlede liste over godkendte foreninger (https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061734), står Pottemagerens Hus som ” 32571530 Foreningen Vægterne 1,2″. Det er denne foreningen, som skal skrives ind i testamentet, hvis du vil give noget af arven til Pottemagerens hus.

Som godkendt almennyttig organisation er der nogle konkrete fordele for den, der vil give en arv. For vi er som godkendt forening fritaget for afgift på arv. Det er lidt krinklet, men du får her et par links, som viser, hvordan det kan gøres (uden at jeg dog forstår det tekniske selv).

https://www.bklaw.dk/nyheder/arv-hvordan-kan-der-spares-boafgift

https://testamente.dk/artikler/tendens-hver-sjette-vil-donere-arv-til-velgoerenhed/

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontoret på Pottemagerens hus via info@watchman.dk