På denne side vil du kunne læse en lang række artikler om Lykkeskær Bedehus. De vil primært være skrevet af bestyrelsen og af stedets medarbejdere, men der er også plads til artikler fra vores bagland. Fra mennesker, som står sammen med os og som også deltager i vores arrangementer; enten direkte eller via web TV.

 

Artikler skrevet af bestyrelsen:

De nederste artikler er fra tiden, hvor stedet fortsat hed “Pottemagerens Hus”.

2018 – “Gud er altid større!” af Peter Tinggaard

2018 – “En ny tid på Pottemagerens hus” af Peter Tinggaard

2018 – “Ud på dybet” af Knud Mortensen