Pottemagerens hus har en række skønne og trofaste medarbejdere, som er fuldstændig uundværlige for stedet. 

Merci og Niels Nielsen er vores lederpar

De blev det nye lederpar her på Pottemagerens Hus i november 2019, og de er meget glade for at være her. De beholder begge deres arbejde som henholdsvis taxavognmand og social-og sundhedsassistent, da der ikke er en lønnet stilling her på stedet. 

Niels har ansvaret for alt det praktiske, og Merci har ansvaret for, at hverdagen fungerer, samt for kontakt og modtagelse af gæster og mennesker, som har brug for et ophold her. Desuden er Merci i fuld gang med at blive oplært i regnskabet.

De har været gift i 33 år og har tre sønner på henholdsvis 29, 27 og 16 år. Merci har arbejdet på Teen Challenges rehabiliteringscenter Betesda ved Blåhøj i ca. 9 år, hvor hun de 7 af årene var daglig leder af stedets udslusningscenter Skomagergården i Ølgod. Senere har hun i 4 år været leder af et Teen Challenge gadeplansarbejde ”Kirken på gaden” i samarbejde med 5 kirker i Esbjerg. Niels har været vognmand i alle de år, de har været gift, men er også uddannet maskinsnedker.

De skriver selv:

“Vi oplever at have fået en tjeneste, som har samlet vores kompetencer på en god måde. Vi har fået et godt
samarbejde med vores fantastiske medarbejdere, som har været trofaste mod stedet i flere år. Merci er
blevet medlem af Faste for Danmark, som Peter Tinggaard har oprettet, og faster og beder derfor en gang
om ugen for, at Gud vil åbenbare sin vilje med Pottemagerens hus, og gøre os villige til at arbejde i
overensstemmelse med det, han viser os. Vi tror ikke, at Gud har ombestemt sig i forhold til de visioner,
der er delt eller profetier, der har været talt over stedet. Derfor er vi meget ydmyge og søgende overfor, 
hvordan vi kan være med i Guds planer.
Tusind tak for støtte og forbøn.”