Lykkeskær Bedehus har en bestyrelse bestående af tre ledere, som deltager aktivt og helhjertet på stedets aktiviteter. Derudover har vi en medarbejderrepræsentant i en af stedets daglige ledere, som også deltager i alle bestyrelsesmøder. I er meget velkommen til at kontakte dem, hvis der er noget, som I har på hjerte.

Peter Tinggaard (formand)
jptinggaard@gmail.com

Birgitte Hummeluhre Nissen
birgittenissenmail@gmail.com

Lis Christensen
lis@lisstig.dk

Merci Nielsen (daglig leder med hendes mand og medarbejder repræsentant i bestyrelsen)
merciniels@hotmail.com