Visionen for Lykkeskær Bedehus er, at der på dette sted skal være mennesker, der dag og nat beder, lovpriser og er ind for den levende Gud på vegne af Danmark, Israel, Skandinavien, andre nationer og individuelle behov m.m.

Lykkeskær Bedehus er et bedehus og et nationalt samlingssted for bøn, hvor der dagligt bedes for kirken i Danmark, de forskellige kirkeretninger og tjenester, de kristne i landet og politikerne. Ligeledes har Israel en central plads i bønnesamlingerne.

Vi tror, at bøn og overgivelse til Gud udløser åbenbaring, der igen medfører kreativitet og nytænkning. Bl.a. derfor drømmer vi om at styrke bønnen, således at vi efterhånden har bøn alle ugens dage hele døgnet – 24/7.

Lykkeskær Bedehus er et sted, hvor mennesker kommer både for at modtage og give – bidrage til fællesskabet i overensstemmelse med bl.a. 1 Kor 12,7 – 11 og 1 Kor 14,26. Vi ønsker, at tjenester og nådegaver kommer i spil og vil gerne opmuntre de enkelte til at udfolde sig helt og fuldt.

På Lykkeskær Bedehus har der altid været højt til loftet og plads til originaler – ja, endda ”skæve eksistenser”. Således skal det også være i fremtiden.

Mange mennesker har gennem årene oplevet Lykkeskær Bedehus som et helle – et fristed, hvor de er blevet styrket i troen, fået ny energi og mod på at tage kampen op og være til glæde og velsignelse i deres egen hjemmenighed.

I alle årene har Israel haft en hel central placering på Lykkeskær Bedehus. Dette skal der ikke ændres på.

På Lykkeskær Bedehus har vi takket være gode fysiske rammer mulighed for mange forskellige aktiviteter. Disse rammer er pt. langt fra udnyttet.

Vi oplever, at der er forår på Lykkeskær Bedehus. Det spirer og gror, og vores forventning til fremtiden er stor. Netop nu er tiden inde til forandringer. I bestyrelsen står vi famlende og spørgende overfor, hvor vejen går, hvilket i denne tid på en speciel måde gør os afhængige af Gud og hans ledelse samtidig med, at vi er særdeles åbne over for nye idéer og positive tiltag.