Et velbesøgt sommerstævne er nu afsluttet på Pottemagerens Hus. Mennesker kom fra fjern og nær og bidrog til, at det blev nogle gode og velsignede dage.

Vi fornemmer, at det nu går mod lysere tider. Vi er blevet prøvet og testet. Nogle synes vist, at vi er gået gennem ild og vand. Derfor er det med stor glæde, at vi under de sidste to stævner har oplevet, at det på PH nu går fra forår til sommer med lys, sol og varme, selvom vi ikke kommer uden om trængsler og lidelser. Disse hører med til et autentisk kristenliv.

Ved vor afsluttende gudstjeneste søndag formiddag lød det: ”I skal hellige jer, for i morgen vil Herren gøre undere blandt jer.” Vi fornemmede Guds stærke nærvær og Helligåndens inspiration under gudstjenesten, hvor der lød en stærk appel til at overgive sig til Gud og hans vilje, for tiden er inde til, at Gud vil gøre undere iblandt os.

Jesus gør mirakler. Under hans vandring her på jorden gjorde han alle ting vel. I hans kølvand fulgte en lind strøm af undere og mirakler. Lamme gik, døve hørte og de blinde fik deres syn igen. Han er en mægtig Gud og den samme i dag som dengang. På PH forventer vi, at Gud i den kommende tid i stærkere og stærkere grad manifesterer sin almagt gennem undere og tegn.

Vi har til såvel pinse- som sommerstævnet trukket meget på fremmede talere. Det har været godt og udbytterigt. Men der har ikke været så megen plads til bønnen, og til at de enkelte kunne komme til udtryk. På det kommende stævne vil vi råde bod herpå, idet vi denne gang vil være os selv med oplæg til bøn fra forskellige af vore egne. Vi overvejer dog en taler ude fra til et enkelt møde. Peter Tinggaard vil også undervise på et af møderne.

Under septemberstævnet vil vi også holde en mødefri eftermiddag, hvor der vil være mulighed for at give en hånd med på PH, da der er forskellige opgaver, der trænger sig på. Men ønsker man en hyggesnak eller en tur til Ribe i stedet, er det naturligvis helt ok.

De bedste hilsner fra

bestyrelsen for PH

Birgitte, Lis, Peter og Knud