Kære Venner af Pottemagerens Hus.

På Pottemagerens Hus har vi haft et godt år trods nedlukning af et par stævner grundet coronaen. Opbakningen har været god. Dette gjaldt specielt til vort pinse- og sommerstævne, hvor Helligånden gennem inspirerende talere var stærkt tilstede. Også til vore bøn- og delvis fastestævner har der været både god opbakning og et stærkt nærvær af Guds Ånd. Hvor der er helhjertet og udholdende bøn, åbenbarer Gud sig på en vidunderlig måde, hvilket vi med tak har oplevet i rigt mål.

Visionen for PH er grundlæggende at være et bedehus i den forandrings- og fornyelsesproces, som kirken i Danmark er inde i. Med afsæt i det forløbne år, går vi det nye år i møde med stor forventning. Mange udenlandske prædikanter har i de senere år fortalt vidunderlige beretninger om, hvad Gud gør og har gjort rundt omkring i verden, hvor hele byer har oplevet Guds forvandlende indgreb. Er det også muligt i Danmark? Ja, hvorfor ikke? Er Gud ikke den samme hos os som f.eks. i Sydamerika? Jo, vi har fået herlige profetier om, hvad Gud vil gøre. På PH holder vi fast på det profetiske ord. Derfor har vi forventningen.

Gud har også sendt enkeltpersoner som er kommet for at tilbringe nogle timer eller dage i bøn. Vi er glade for, at vore gode faciliteter og naturomgivelser bliver brugt, og at de gæster vi har haft i det forløbne år, gerne vil komme igen. PH vil gerne være til velsignelse for hele kirken i Danmark. Stedet egner sig også glimrende til afholdelse af retræter, som kan gå hånd i hånd med bønnen. Derfor vil vi i det nye år også arbejde med den del, for at finde den rette form herfor. Det bliver derfor fremover muligt at leje PH til retræter, bønneseminarer, kurser m.m.

Guds trofasthed

For at få del i de offentlige midler og bevare fradragsretten skulle vi have 300 medlemmer i 2020, hvilket vi på det seneste har arbejdet en del for. Vi kan med glæde oplyse, at det er gået særdeles hurtigt med at få dette på plads. Tak for hjælpen hermed, og hjertelig velkommen til jer nye medlemmer!

Vi vil gerne ønske jer alle med familier en rigtig glædelig og velsignet julehøjtid og alt godt i det nye år. Vi ser frem til at kunne mødes i 2021.

Kærlig hilsen
Lederparet på Pottemagerens Hus: Niels og Merci Nielsen
Bestyrelsen: Birgitte Nissen, Lis Christensen, Peter Tinggaard og Knud Mortensen

 

Ps. Vi har udsendt denne julehilsen i vores nyhedsbrev, som udsendes pr. mail. Hvis du/I fremover vil modtage de nyhedsmails, som vi udsender fra Pottemagerens hus, kan du/I tilmelde jer til dette ved at kontakte vores kontor. Se kontakt info her.