Bladet “Nyt fra Pottemagerens hus”

PH udgiver sit eget blad “Nyt fra Pottemagerens hus”. Det udkommer fire gange om året, og I kan læse og downloade det her fra denne side. Bladet indeholder både artikler og informationer fra stedets medarbejdere og fra bestyrelsen, men vi vil også gerne bruge bladet til at dele vidnesbyrd og profetiske ord fra vores bagland. Så hvis du har en historie fra dit liv, som du gerne vil dele med dit bagland, må du meget gerne sende din andagt til følgende mail adresse (jptinggaard@gmail.com).