I de senere år har der lydt stærke profetier om et forestående åndeligt gennembrud i kirken i Danmark. Her ved årsskiftet har jeg en god fornemmelse af, at tiden nu er ved at være inde til disse profetiers opfyldelse. Jeg tror, at vi i år vil komme til at opleve store og gennemgribende forandringer i kirken, hvor Gud vil lede os ad en ny vej. Dette er kærlighedens og fredens vej, hvilket ikke sker gennem vores magt og vores styrke, men ene og alene ved Guds Helligånd. Lad os derfor i det nye påbegyndte år være årvågne og spejde efter, hvad Gud leder os hver især til at gøre.

Det forløbne år har været et godt år for Pottemagerens Hus. Vi har al mulig grund til at takke Gud herfor, men også jer, der trofast år efter år i med- og modgang har stået og står bag os med engagement og opbakning. Tak for jeres forbøn og økonomiske støtte!

I november måned bød vi velkommen til Merci og Niels Nielsen, der flyttede ind på PH som nyt lederpar. Det glæder os meget at se, hvordan de tager fat på de forskellige opgaver. Endnu engang velkommen og en stor tak til jer!

Ejnar Kristensen har stået for regnskabet siden Lis Jensen stoppede. Dette overtager Merci nu, hvilket passer Ejnar godt og giver ham mere frihed til at gøre det, han brænder for. En stor tak til Ejnar for hjælp med regnskabet!

Vi har i året løb haft en række velbesøgte stævner med gode talere og megen bøn, hvor mange har bidraget. Dette glæder os meget. Tak for det!

I det daglige mødes en lille flok til bøn kl. 10 og kl. 20, hvor der er mulighed for at deltage. Evt. bønneemner kan indsendes til dem. Har man lyst til nogle dages rekreation på PH, er der også mulighed herfor. Flere har i det forløbne år benyttet sig heraf.

Det vil glæde os at se jer til de kommende arrangementer på PH. Der er intet stævne i januar måned grundet Bedehus DK s stævne fra d. 27. til d. 31. januar. Deltagelse heri kan vi varmt anbefale!

Hermed ønskes I alle et godt og velsignet nytår med kærlig hilsen.

Knud Mortensen

Formand for bestyrelsen på PH