Skrevet af Knud Mortensen (formanden for PHs bestyrelse)

Tiden er inde til at lægge fra land.

Pinsestævnet på Pottemagerens Hus er nu slut. Igen oplevede vi Guds stærke nærvær og bekræftelse på, at han fører noget nyt igennem i kirken i Danmark, hvilket også gælder for PH.

På PH vil vi gerne gå i takt med Helligånden. Vort ønske er at følge den levende Gud og lade os lede derhen, hvor han vil.

For tiden oplever vi, at tiden er inde til at lægge fra land og komme ud på dybet, hvor Gud på en hel anderledes måde åbenbarer sin herlighed end det opleves, når man ligger fortøjret til kajen. Af forskellige årsager har vi på PH længe ligget ved kaj; men i det sidste år har Gud renset ud i vore hjerter og forberedt os på det nye, han er i færd med at gøre, således at vi kan komme med ham der ud, hvor de mange fisk og de store eventyr venter.

På det sidste har vi skippet to aktiviteter, som har været med til at binde os til kajen, nemlig Den Varme Line og Dagens ord (i første omgang bringer vi dog fortsat et ord en gang om ugen). Dette er aktiviteter, som har haft sin tid og været til stor glæde og inspiration for mange mennesker. Men vi oplever, at det har været en pligt og en byrde for os. Derfor nedlægger vi dem. Vi vil, at alt hvad vi gør skal have sit udspring i troen. Bibelen siger, at ”alt, hvad der ikke er af tro, er synd” (Rom 14,23) Her skal ordet synd forstås i sin oprindelige betydning: At ramme forbi målet. Dette er vigtigt at tænke på i alt, hvad vi hver især har gang i.

På sidste generalforsamling blev Birgitte H. Nissen og Peter Tinggaard valgt til bestyrelsen, hvilket er en stor berigelse af mange grunde. De har begge et hjerte, der banker for stedet, hvilket de gennem flere år har vist. De er i ”deres bedste alder” hver især med et stort ønske om at tjene Jesus. Endvidere er de et med det nye Gud gør på PH og i kirken Danmark, hvilket er vigtigt. Derfor glæder vi os meget over, at de har sagt ja til at være med i arbejdet. Velkommen Birgitte og Peter! Der er nok at tage fat på!

Hvad angår bestyrelsen, så mangler vi en regnskabskyndig, der kan afløse Lis Jensen. Hun ønsker at stoppe efter mange år på posten. I bestyrelsen ser vi dog gerne, at hun fortsætter. Lis kender hver en krog på PH og har altid styr på tingene. Hun kan næsten ikke undværes; men vi må se kendsgerningerne i øjnene og bede om, at vi må finde en god afløser. Vil I være med til det?

Tak for alt, hvad i bidrager med gennem jeres bønner, hjælp og støtte på mange forskellige måder!

Knud Mortensen