Dag 1 : Skrøbelighed

Rom 8,26: ”Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn …. ”

Hver gang vi står overfor et stort problem, som driver os til at bede, har vi et helt fantastisk løfte. Den almægtige Helligånd, som er grænseløs i styrke og viden, erklærer til os: Jeg kommer og hjælper dig! Han er den bedste hjælper, man kan få. For Han er så stor, at alle andre magter er som intet i forhold til ham.

MEN hans løfte om hjælp rummer også et krav. Bibelen fortæller os direkte, at det er til dem, der er skrøbelige eller magtesløse, at Ånden kommer. Han kommer til de svage og ikke til de stærke. Han kommer til dem, der forstår, at de ikke kan klare sig uden Guds hjælp. Han kommer til dem, der tør indrømme, at de ikke ved, hvad de skal bede om eller hvordan de skal bede.

Altså kommer Ånden IKKE til dem, der er eksperter på bøn og som allerede har alle svarene til deres problemer. For indstillingen i deres hjerter fortæller Ånden, at de egentlig ikke har brug for hjælp.

Jak 4,6: ”Derfor hedder det: Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han nåde.”

BØN: Lad os bede for PH, at Gud må lære os ydmyghed og magtesløshed, så Ånden kan få plads til at hjælpe os.

BØN: Lad os sammen erklære sandheden ind for Gud: ”Helligånd, Pottemagerens Hus har desperat brug for din hjælp og vi kan ikke klare os uden dig. Vi har ikke løsningerne til vores problemer og vi er totalt magtesløse. Uden din hjælp vil det hele gå til grunde.”

Kh Peter T