5 glatte sten ved bækken

1.Sam 17,40

For en uge siden havde jeg den glæde at være med til andagt i pottemagens hus` beboer samling kl. 10. Vi bad og lovsang Gud og vi modtog inspiration fra Helligånden. Vi bad bla. for mennesker i landet, og jeg fik følgende inspiration ud fra historien om David og Goliat. David var sin fars hyrde dreng og han havde erfaring med at passe på fårene. Han var frygtløs og gik lige i gabet på rovdyrene og rev sit får ud af døden. David var tro i sin fars hyrdegerning og han havde erfaring med den fjende, som altid lå på lur. Derfor kunne David gå op imod Goliat, som hånede den almægtige Gud. David kunne ikke arbejde med Sauls rustning, men valgte nogle glatte sten ved bækken, og lagde dem i sin hyrde taske. Og så havde han en overbevisning fra Gud om at han kunne gøre det. En lille glat sten på det rigtige sted var nok, og så var kæmpen slået.

Jeg fornemmede at der på pottemagens hus var nogen små glatte sten som kunne bruges til at ramme fjenden med, da vi bad.

Det daglige hyrdearbejde ved at vogte fårene, som foregår på dette sted giver en erfaring i at slå fjenden når han kommer på besøg. Der er mange bønnesvar på det sted hvor Gud har grebet ind, og det vil fortsætte så længe hyrden får lov at vogte PH. Mennesker på det sted vogter og hjælper hinanden, og det er det vi skal. Vær altid på vagt. Ordet og bønnen vil afsløre fjenden.

PH er et bedehus i DK. Og det er et værn for DK. Kom og vær med på PH og meld dig ind i den hyrdetjeneste som ikke frygter ham som vil slagte og ødelægge.

Kom og vær med i dag torsdag d. 9.5 på en arbejdsdag og i bøn i aften og på fredag. På lørdag vil vi følge dagen i Kolding , hvor du selv skal tilmelde dig hvis du vil med der.

Ha en god uge derude.
Mvh Birgitte Nissen