Hvad længes du efter?????

1 Kor 9,24 – Det kræver disciplin at vinde sejr…..Paulus bruger udtryk fra sportens verden…

Mange motionere i dag og tester sin krop ved at løbe. I dag var jeg selv af sted en halv time. Og mens jeg løb så kom ordene til mig fra Paulus, om at jeg rækker efter det som er forude, idet jeg glemmer det som er bag ved. Når jeg sagde disse ord, mens jeg løb, fik jeg ekstra kræfter og udholdenhed i min krop. Mit fokus blev flyttet fra, at det skulle overståes, og jeg gennemførte mit løb. En sejr for mig!

1 Tim 4,7 – Paulus siger, at han har kæmpet den gode kamp, fuldført løbet og bevaret troen. Nu venter belønningen forude, retfærdighedens sejrskrans, som Herren den retfærdige dommer, vil overrække mig på dommens dag.

Kære brødre og søstre, vi er også på vej mod himlens land. Det kræver disciplin. Der er ting, vi må undlade. Der er ting vi må omvende os fra. Det er mennesker vi må tilgive, selv når vi bliver afvist og misforstået og overlade vor sag til vores retfærdige dommer. Der er smerter i livet som altid vil nage, og som vi ikke kan blive helt kvit. Skrammer og ar er noget vi tildels må affinde os med.

Vores bil har også skrammer og en bule, men den kører da rigtig godt alligevel. Den er ikke til pynt, det er vi heller ikke, vi er benådede syndere som kan takke for Guds kærlighed til os , og vi må leve i Hans nåde, dag for dag.

Hvad længes du efter??

Løb og se frem af efter den uvisnelige sejrskrans. Se dig ikke tilbage, men se frem af.

Ha en god uge derude.