Himlen er min trone

Esajas 66,1-2: “Himlen er min trone, og jorden er min fodskammel. Hvordan vil I bygge mig et hus , hvordan vil I skaffe mig et sted at bo. Jeg har jo selv skab t det hele, og det tilhører mig, siger herren.  Jeg hjælper dem som har et ydmygt, sønderknust hjerte, og som handler på mine ord.”

…..Tænk hvilken sammenhæng vi er sat ind i. Gud den almægtige han vil hjælpe ”lille mig” når jeg har et sønderbrudt hjerte og er ydmyg. Jeg må lytte til Hans ord og lade dem gennemsyre mit liv. Jeg må grunde over dem dag og nat. Da vil jeg være Den almægtige til behag. Da vil Han gribe ind når jeg er ude af mig selv. Da vil Han gribe ind. UDE AF MIG SELV…, Ja det kan være et godt sted at være, har vi tænkt på det ????

Vi mennesker er på jorden, omkring Hans fodskammel. Er vi klar over det ? Handler vi sådan ? Mange mennesker tror de kan leve uden Gud, og er kloge i egne tanker,,,,,men Gud troner altså over det hele. Han har al magt i himmel og på jorden. Hvilken befrielse at kende Gudfader der har styr på det hele, selvom det ikke ser sådan ude for os mennesker. Lad os vende blikket op af , lad os lov prise Ham som troner i det høje. Og, tænk der står også at han kan lide vores lovsang , at Han vil vise sig for os der. Lovsyng Ham i stort og småt. Sig tak i stedet for Ak.

Mit hus skal kaldes et bedehus , står der . PH er et bedehus, halleluja. Det har Hans velbehag. Der er plads til et sønderbrudt sønderknust hjerte, som råber til Gud. Og der står; at Han vil hjælpe. Råb til din Gud lad Hamblot  høre dit råb.

Ha en god uge derude.

Vi glæder os til sommerstævnet på PH d. 6-9 aug.