Dag 7 : 400 medlemmer

I denne 21 dages bønnetid for Pottemagerens hus har vi indtil nu rettet vores opmærksomhed på de ting, som er vigtigst i Guds øjne: Ydmyghed, enhed, renselse for afguder, kærlighed, osv… Men vi har også nogle konkrete behov på Pottemagerens Hus, som kræver forbøn. De er små og uvæsentlige behov i forhold til de åndelige gaver, som Gud har til os, men de er alligevel vigtige og endda af afgørende betydning for fremtiden på Pottemagerens Hus.

Et af de mål, som jeg oplever, at Gud har lagt på mit hjerte for denne 21 dages bønnetid, er medlemstallet. Vi skal gå efter at få 400 medlemmer! Vi har på nuværende tidspunkt 249 medlemmer og det er meget vigtigt, at vi får mindst 300 medlemmer. For ved at få disse 300 medlemmer får stedet en række afgørende gevinster. Vi opretholder vores ret til at give fradrag til dem, der støtter PH. Samtidigt gør disse 300 medlemmer det muligt for PH at søge om støtte fra tips og lotto midlerne – fx har vi netop fået netop næsten 64.000 kr. fra denne pulje. Derudover har antallet af medlemmer også betydning for, hvor meget moms refusion, PH kan få. (Vi forventer at få moms refusion for omkring 50.000 kr. om året)

Men hvorfor skal vi gå efter 400 medlemmer, når 300 er medlemmer er “nok”?

Der har været en del rygter ude i landet, som siger, at Pottemagerens Hus er på vej til at lukke. De har peget på stedets økonomi og erklæret, at den er usund og ikke kan bære stedet (selv om regnskaberne viser, at stedet har en meget sund økonomi). Derudover har forskellige ryster sagt, at stedet ikke vil kunne få 300 medlemmer, fordi stedet er ved at lukke. Dette er grunden til, at vi ikke vil nøjes med 300 medlemmer. For vi vil (sammen med Gud – og et stort bagland af forbedere i Danmark) demonstrere, at Pottemagerens Hus fortsat er fuld af liv og absolut IKKE er tæt på at lukke. Vi er lige, hvor Gud vil have, vi skal være, og vi oplever, at bønnen bliver stærkere og stærkere for hvert stævne, vi holder.

Men hvis vi skal nå de 400 medlemmer, så kræver det, at der er mange, som gør en indsats. Det vil kræve noget af DIG! Hvis du har hjerte for stedet og gerne vil se den vokse og blomstre, så kan du i dag overveje: Hvem skal JEG kontakte, for at udfordre dem på at blive medlem af PH. Et medlemskab koster kun 50 kr. om året.

Her er praktisk info fra hjemmesiden om betaling af medlemskab mv. : https://xn--lykkeskr-p0a.dk/bliv-medlem/