Dag 8 : Ånden skaber nyt liv!

Joh 6,63: ”Det er Ånden, som gør levende, kødet gør ingen gavn. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv.”

I begyndelsen da Gud skabte himlen og jorden, hører vi, at “Guds ånd svævede over vandene” (1 Mos 1,2). Med sit blotte nærvær fremelskede han liv fra døde og livløse ting. Han svævede over jorden, og derved begyndte blomster og planter at vælde frem fra jorden. For sådan fungerer det med Helligånden. Når han kommer nær, bliver selv døde ting fuld af liv.

Derfor kan Paulus også komme med et helt ufatteligt og endegyldigt udsagn om Helligånden i 2 Kor 3,17: “»Herren« er Ånden, og hvor Herrens ånd er, dér er der frihed.” Når Ånden kommer nær, brydes alle lænker. Der er ingen magt, der kan modstå den livgivende kraft, som Helligånden har. For han er den største, og når han kommer nær, så skaber han frihed. Punktum!

Vi har en tendens til at overse Helligånden i kirkerne, fordi Helligånden hele tiden retter vores opmærksomhed videre til Jesus og Faderen. Desuden er det meste af det, som Helligånden gør, noget, som sker i baggrunden. Han blødgører hjerter. Han ændrer atmosfæren over byer og steder. Han spreder liv og varme ind i de mørkeste og koldeste steder. Han udruster os, så vi kan udrette langt mere end vi ellers kunne. Han løfter os op. Han beskytter os. Han opmundtrer os. Han hjælper os.

Helligånden er faktisk så fantastisk, at han med sit blotte nærvær fremkalder i os de vigtigste karakter egenskaber. Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. (jf Gal 5,22-23) De omtales som “Åndens frugter”, fordi de helt naturligt vokser frem i os, når Helligånden kommer nær. For sådan er Helligånden. Når han kommer nær, bliver alle ting bedre.

Alt dette og mere kan vi forvente af Helligånden, når han får lov til at flyde ud af os som en flod. Han vil sprede liv. Han vil bringe frihed til de fangne. Han vil ændre atmosfæren over hele byer. Han vil fremelske de meste ufattelige frugter på mennesker, som i vores øjne er de mest umulige kandidater. For Ånden, som svævede over den livløse og tomme jord og fremkaldte liv alle steder, er fortsat den samme i dag. Han kan altid og ind i alle situationer “gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår,” (jf. Ef 3,20)

Lad os sammen bede om, at Ånden må få langt mere plads; både i mit hjerte og på Pottemagerens Hus!