Dag 14 – Høsten er stor!

Matt 9,37-38: “Da sagde han til sine disciple: »Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.«”

Under sin offentlige tjeneste gik Jesus fra by til by og kom derved i direkte berøring med en masse menneskelige behov. Han så, at folkeskarerne “var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde.” (v. 36), og siden han virkelig er den Gode Hyrde, ønskede han inderligt at tage sig af hvert eneste menneske. Det er den direkte baggrund for, at han delte sit hjerte og behovet med disciplene.

Han sagde: “Høsten er stor  … “, for at fortælle dem, at der var så mange menneskelige behov, hvilket var grunden til at de var åbne og sultne efter at få Guds hjælp. Umiddelbart lyder det selvfølgelig lidt underligt at omtale menneskers store behov som en potentiel høst, men det fortæller os rigtig meget om Jesu hjerte. Han var så begejstret for og så optaget af at hjælpe mennesker, at det var som at få en stor høst hjem, når han fik lov til at hjælpe dem. Han så deres behov som en potentiel belønning og ikke som en tung byrde. Det var trods alt hele grunden til, at han blev menneske og det var netop sårede og faldne mennesker som disse, som han senere ville dø for på korset. Det var dem (og os), som var den glæde eller belønning han havde i tankerne, da han udholdt korsets skam og pinsler (jf. Hebr 12,2).

“… men arbejderne er få,” fortsatte Jesus. Der er langt flere behov, end vi kan dække. Derfor må vi bede høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.

Personligt tror jeg, at Jesus – vores gode hyrde – har lyst til at sige det samme til behovene i forbindelse med Pottemagerens hus i denne tid. “Høsten er stor ud fra PH, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.” Der er langt flere behov end det, bestyrelsen og de nuværende medarbejdere kan dække, hvis vi skal udleve de forskellige drømme, som Gud har givet os for PH. Han har profeteret om en masse mennesker, der vil komme og har plantet en længsel i vores hjerter efter at gøre hele stedet til et retrætested, hvor mange mennesker kan komme og møde Gud. Men ligesom Jesus skal de store behov ikke betragtes som en tung byrde, men som en høst. Derfor kalder vi ikke på medarbejdere til at bære en tung byrde, men til i stedet at tage del i en fantastisk og velsignet høsttid. Det er det, som vi vil bede høstens herre gøre.

Send medarbejdere til PH, som kan se på morgendagens opgaver med Guds øjne og se et stort og veldækket bord af velsignelser, som venter på os i fremtiden. Hvem vil være med til at høste denne fantastiske høst?