Se hen til Ham…

På et af vore stævner på PH kom naboens hund pludselig ind i salen og løb rundt. Den fangede vist manges opmærksomhed. Det krævede en bevidst handling at rette opmærksomheden på det, der foregik på talerstolen.

Når man som bilist opfordres til at ”køre bil, når du kører bil” er det fordi, der hvor man retter sin opmærksomhed, der kører man hen.

At rette blikket mod noget indebærer at man flytter fokus fra et sted til et andet. Dertil kræves en aktiv handling. Vi kan blive tiltrukket af noget, der fanger opmærksomheden og vi kommer væk fra det, vi var i gang med.

De som retter blikket mod Ham stråler af glæde (Salme 34:6) Salmisten viser her resultatet af den bevidste handling at se på Herren. Det har den effekt at vi fyldes af glæde.

Meget her i livet vil fange vores opmærksomhed – men det bedste vi kan gøre i alle situationer, er at rette blikket mod Jesus, som er troens banebryder og fuldender. Hebræerbrevets forfatter begrunder det med ”for at I ikke skal blive trætte og miste modet”.

Lad os holde ud – og du ved selv, hvor du især behøver udholdenhed. Flyt blikket til Ham og strål af glæde.

Hav en velsignet uge.

Ved Lis Christensen