Salme 22.

Min Gud , hvorfor har du forladt mig, hvorfor hjælper du mig ikke? Dag efter dag råber jeg til dig, men du svarer ikke, hver nat hører du min røst, men du giver mig ingen trøst…

Kan du genkende denne bøn i dit eget liv. Jeg har nogen gange oplevet det.

Hvad sker der når vi oplever at være forladt?

Mange mennesker oplever det jævnligt i Danmark . Ensomheds følelse. Ingen at dele sit liv med. Ingen der har tid til at lytte. Hvad gør de så ??

Nogen går til læge, andre spiser og drikker for at glemme. Nogen shopper og nogen dyrker masser af fitness osv.

Hvad gør vi som tror?

 Hvad sker der her i salme 22?

Sidst i vers 22 kommer bønhørelsen. David har nu udøst sit hjerte og mindet Gud om hvordan Han var i fordomstid. Og om hvordan han selv havde det lige nu. En samtale med sin skaber om smerte og frygt. Endelig oplever David at der er forbindelse. Gud du har hørt min bøn. Jeg vil fortælle om dig til mine landsmænd, jeg vil synge din pris midt i en stor forsamling. Pris Herren I der kender Ham og giv Ham ære……

Vi må altså udøse vort hjerte for Ham. Det nytter noget. Bliv bare ved , nætterne igennem. Råb til Gud , græd og vær udholdende i din beklagelse og smerte. Han vil komme i sin time til dig og svare dig.

HA EN GOD UGE DERUDE.  Og VELKOMMEN til sommerstævnet på PH d. 6-9 august.