Prædikerens bog 9,12.

Ingen ved, hvornår modgang sætter ind. Som fisken fanges i nettet og fuglen i fælden, er det menneskers lod at rammes af uventede ulykker…..

Trist men sandt, så ser forfatteren tilbage på sine levede år……

Som et troende menneske kan vi også rammes af sygdom og modgang på forskellige måder……

Og så må vi se hvad vi tror på. Hvad kan bestå, når det virkelig gælder????

Vores karakter vil blive mere åbenbart, når vi virkelig presses ”op i et hjørne” Da vil det vise sig, hvad vi tror på, hvad vi vælger at gøre.

I disse dage er der en faste for Danmark. Og min daglige bøn er at jeg vil ydmyge mig selv. At Gud må vise mig hvad der står i vejen i mit liv.  Du og jeg må sammen med salmisten David bede Gud om at ransage os og rense ud, og forny vore tanker. Se om jeg er på smertens vej og led mig på evighedsvej salme 139 v. 23

Vi er her blot en kort tid. Som blomsten der står i dag og visner i morgen, sådan er menneskets dage…..Salme 90 v. 5-6

Evigheden i betragtning, da er det hele arbejdet værd. Lad os tilbede Gud af hele vort hjerte og hele vor sjæl, elske Ham og sætte Hans rige først.

Må vi omvende os fra vort eget, og vise vejen for andre, at vi må drages i vor skabers plan med vores liv, midt i livet på godt og ondt.

Lær os at tælle vore dage, så vi kan få visdom i hjertet. Salme 90,12.

Ha en god uge derude..