Duggen falder.

Lige hjemkommet fra vort 4 outreach på Mors herfra pottemagerens hus, vil jeg minde om vores morgenandagt i dag. For en tid siden lød der en profeti på PH , om at duggen falder. Hvornår falder duggen ???

Den falder når dagen er gået.

I en sang synger vi ” Arbejd thi natten kommer, kaldet du fik er stort”…..

Vi har i 5 dage været ude i marken og arbejde, og Gud har hørt den bøn, om at sende flere høst arbejdere ud. Vi var dobbelt så mange på outreach denne gang. Så det er allerede et bønnesvar. Vi er mere end dobbelt så stærke, når Gud den almægtige går foran os og velsigner vores vej. Vi har lyttet til hinanden og gået i tro på at Helligånden gav os tanker og ideer.

Bla en ”kagedåse”

Vi delte skriftsteder ud fra kagedåsen. Guds ord kom ned i lommerne på folk. Nogen stod og læste det op foran os, og vi frydet os over at mennesker tog ordet i munden og smagte på det.

Duggen falder. Det er de sidste tider nu , og det har det været siden pinsedag. Og mange kirker taler ikke om det. Men der er en dead-line, som kun Gudfader kender. Der er altså noget som skal gøres. Nemlig at evangeliet skal forkyndes for hele verden.

Vi har måske talt med 30 mennesker på 5 dage, og de fik et vers fra bibelen. Gud mindede mig om en kage dåse. Smag og se at Herren er god.

I Salme 24 står der om de ældgamle porte, som løftes op, så ærens konge kan drage ind.

Der blev truttet i trompet, og den lyd, når langt. Når kirkeklokken ringe, så er det fordi Gud vil have en by i tale.

Gør døren høj gør porten vid, den ærens konge drager hid , Han hersker over allen land og er al verdens frelsermand.

Ha en god uge derude.
Mvh Birgitte Nissen