”Herre, dig alene tilhører æren – ikke os” Salme 15:1,14-18

Det er godt at blive mindet om allerede fra morgenstunden. Salmisten slutter med: ” Må Herren rigt velsigne jer og jeres børn, så slægten må vokse. Ja, den Herre, der skabte himlen og jorden, vil personligt velsigne jer! Himlen tilhører Herren, men jorden har han givet menneskene at forvalte. De døde, der steg ned i den evige stilhed, kan ikke længere lovsynge Ham. Men vi, der lever – vi lover Herren til nu og til evig tid. Halleluja.”

Det er vores opgave at lovsynge Herren! Vi har meget at prise Ham for. Der er en styrke i lovsangen – så det er trist, hvis lovsangen kun finder sted i kirken om søndagen med et passende band. Vi har alle flere instrumenter til rådighed – selv uden vi ejer hverken guitar eller klaver.

Vi har et strengeinstrument i vores stemme og et slaginstrument i vores hænder og fødder. Dem er Gud fuldt ud tilfreds med. Vi bærer dem altid med os og er altid parate, så vi kan bruge dem.

Hver gang, vi priser og lovsynger Gud, har det betydning i den åndelige verden, for derved proklamerer vi, at Gud er Herre – og ikke djævelen.

Vores eget sind bliver opmuntret af sandheden om Guds almagt, nærvær godhed og trofasthed. Bibelens salmer kan vi synge til egen hjemmelavet melodi.

Vores tro vokser ved at høre sandhedens ord og tilliden til Guds indgriben stiger. Alt det vil fjenden gerne forhindre ved at stoppe lovsangen i vores daglige liv.

Min opmuntring er: Lad os lovsynge Gud hver dag – og lad os bruge vore instrumenter. Du behøver ikke vente til du er sammen med andre.

AL lovsang glæder Gud.

Lis Christensen