Esajas 38 Kongens sygdom og helbredelse

For nogle dage siden slår jeg op i min bibel på denne beretning , om kong HIzkijas, og det meget specielle tegn som han fik på sin helbredelse.

Kongen her var en mand efter Guds hjerte. Han ad lød Gud  i himlen i sit kongedømme. Og så havde han en profet Esajas som rådførte ham. Tænk at have en profet at lytte til som konge. Mon også vores konge rige har en profet i Danmark?

Til trods for sin troskab imod Gud blev kongen syg i sin bedste alder. Vi hører om at han har været en hård tid igennem , skældt ud og haft megen modgang fra sine fjender. Det kan godt tære hårdt på et legeme. Men profeten Esajas kommer og fortæller ham, at han skal dø nu. Det godtager kongen ikke, så han råber og græder højt til Gud om at få lov til at leve. Han minder Gud om, at han har adlydt Ham, og han ønsker ikke at dø i sin bedste alder….. Og Tænk at Gud hører denne bøn. Halleluja!!! Hans tjenere skulle blot lægge et figenplaster på det syge sted., og så blev han helbredt. Altså medicin fra naturens hånd. Blot En lille ting, som han selv måtte gøre.

Havde han tænkt at nu har profeten talt , og jeg skal dø nu var livet sluttet der. Men, Nej han råbte til Gud og Gud gav ham hvad han bad om, 15 år mere blev lagt til sit liv.. Ikke nok med det , så fik han et tegn på det. Nemlig at Ahaz solur gik 10 streger tilbage…..  Og udover det lovede Gud ham at frelse Jerusalem, og give Assyrerkongen i sin hånd.

En meget stærk beretning om at være en mand efter Guds hjerte. At blive ramt af sygdom, og råbe til Gud og få bønne svar. Det giver dig og mig et håb og en tro på at vi kan gøre det samme.   

Råb til din Gud lad ham høre dit råb ,,,, intet kan rokke ved troen på Ham i mig….ha en god uge derude.