Hver gang jeg tænker på jer, fyldes mit hjerte med glæde,…Fil 1

Sådan skriver Paulus og Timotius til sine kære ledere og medhjælpere i menigheden.

Hvilken skøn melding at få. At blive opmuntret på denne måde, med rette.

Når vi kender Paulus breve, så er det ikke altid sådan. Han siger sandheden på godt og ondt. Paulus var en apostel som drog rundt og tilså de forskellige menigheder. Han var måske , det som vi vil kalde en mentor i dag. Han havde taleret ind i ledere og medhjælperes liv. Han var en autoritet.

Han var en mand , som engang havde forfulgt de kristne og slået dem ihjel. Men Gud kaldte ham til omvendelse.

Der er brug for sådanne apostle, og Guds mænd som har et ansvar og en åndelig indsigt. Som ikke blot passer sit eget , men har et overblik. Som tør tale ind i menigheden, idet kristne fællesskab, så vi kan rette ind.

v.5: I Har været med til at sprede det glædelige budskab om Kristus lige fra det øjeblik I tog imod det, og I gør det stadig. I har vist stor hengivenhed og stået sammen med mig, siger Paulus. Når jeg var i fængsel og når jeg forsvarede Kristi budskab.

Hvilken melding kan vi i pottemagerens hus forvente at få ?Har vi stået fast, holdt fast ved det glædelige budskab. Har vi hengivet os til Kristus, og stået sammen ??

Til sidst siger Paulus: Må jeres kærlighed blive ved med at vokse, må I få større forståelse og dømmekraft, så vi ved hvad det er det væsentlige, og træffe de rigtige valg. At vi må have en uplettet samvittighed. At vore gerninger må være til Kristi ære og pris.

Lad os efterleve denne hilsen også idet nye år.