Meningsdanner

I går aftes hørte vi et interview mellem en politiker og en provst i ”Borgen”.

Politikeren havde sin mening dels fra sit hjem og fra sit voksenliv, og var nu en kulturkristen. Hun synes ikke man kunne døbe børn som små, det skulle de selv tage stilling til, ligesom hun selv havde gjort, og derefter havde hun meldt sig ud af folkekirken. Dog efter sin fars for tidlige død, gik hun og overvejede at melde sig ind igen, fordi kirken var en go hjælp i at miste.

Troen kommer af det som høres Rom 10 v. 17

Altså skal jeg høre det som jeg skal tro på, nogen må forkynde om tro,håb og kærlighed.

I søndags hørte vi forkyndelse om Åndens frugter og gaver. På frugten kender vi træet. Gaver er noget vi får foræret til at betjene andre med. Men det vigtigste for Verden er Åndens frugter. Kærlighed glæde fred mildhed godhed trofasthed tålmodighed.

Kirken er et rum for Åndens forkyndelse, mange gode lignelser, som har en god pointe, om at leve ret med sin næste, som børn og voksne, det er meningen med troen. Hvad ånden vil lede os til igennem hjemmet, kirken, skolen og venner. Vi danner vor mening ud fra det, som vi hører og ser i praksis. Derfor er begge dele nødvendige.

Hvordan kan troen opstå når vi ikke hører ordet forkyndt. Nogen må forkynde den hellige skrift som er bibelen både i hjem og kirke og fællesskaber.

I mit arbejde som hjemmehjælper, ser jeg stadig billeder med Jesus hænge i soveværelset og lidt gemt af vejen. Over dørkammen stod der ofte før ” Alt af nåde” eller ”Det er fuldbragt”. Og jeg husker i mit hjem, hang der hen over vort køkkenbord et skriftsted fra Joh. 1 v. 8 ”Dersom vi vandrer i lyset så har vi fællesskab med hinanden, og Jesu Kristi blod renser os fra al synd”.

I hjemmet,kirken og i fællesskaber dannes vores mening af det som høres og ses.

Kom Helligånd og vær Danmarks meningsdanner.

Ha en god uge derude
Mvh Birgitte Nissen