Kristus er opstanden.

Jesus lever. Han er opstanden. Dette er påskens hovedbudskab til os. For således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn hen i døden, for at vi skal have evigt liv i troen på ham. Jesus gav sit liv for at give os adgang til hele den himmelske verdens åndelige velsignelse. Han gjorde op med død og djævel. Han kom for at frelse og helbrede. Han kom og nedbrød fjendskabet mellem os mennesker og Faderen, som han selv i et og alt var underlagt. Frivilligt gav Jesus afkald for vores skyld. Kærligheden til menneskene drev ham. Han fornægtede sig selv og var lydig i alt. Frivilligt lod han sig piske og plage. Man spyttede på ham, hånede ham og lod ham korsfæste sammen med to røvere. Man regnede ham ikke for noget. Profeten Esajas skriver herom, at han var ”foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, én man skjuler sit ansigt for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Men det var vore sygdomme han tog, det var vore lidelser han, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej; men Herren lod al vor skyld ramme ham.”

Det er denne Jesus vi i dag over 2000 år efter hans død og opstandelse sætter vor lid til. Det er ham der i dag kalder os til selvfornægtelse og efterfølgelse. Jesus er stadigvæk den samme, som da han gik her på jorden, og han vil altid forblive med at være den samme. Han er den der i dag ved sin Ånd bringer forsoning og liv i overflod. Han er kongernes konge og Herrernes Herre. Han er den højeste. Intet er umuligt for ham. Lad os af hele vort hjerte og af hele vort sind i denne påske og coronaepidemiske tid overgive os til ham, og dermed tage imod hans retfærdighed, fred og glæde.

Glædelig påske!

Knud Mortensen