Jer 18 – pottemagerlignelsen

Gå ned til pottemagerens hus, der skal du få mine ord at høre. Der sad pottemageren ved dreje skiven. Og når et kar mislykkedes begyndte han forfra.

Jesus talte ofte i lignelser for at folk kunne forstå betydningen af sit budskab. Profeten Jeramias var en profet som hørte fra Gud et budskab til Israels folk. Det var ikke nemme nyheder Han måtte formidle. Men Gud er så stor at han ofte bruge banale billeder fra vores hverdag. Det skete også denne dag. Du skal gå ned til pottemagerns hus for at høre mine ord. Han mødte selve pottemageren som drejede skiven og holdt leret i sin varme hånd. Vandet fugtede leret og der var en proces, en formning i gang. Det tog tid , og drejeskiven måtte køre mange omgange. Prjofeten får nu en åbenbaring om Guds budskab til Israel . Noget med at høre hvad Gud har sagt til dem og rette sig derefter , for at det må gå dem godt. Ellers måtte de begynde forfra. Det tager længere tid, meget længere tid for Gud at gennemføre sin gerning, når Folket ikke ville høre, men gå sin egen vej.

Ligesådan taler Gud til os i sit ord, og også i Pottemagerens hus, som er et sted vi må gå hen og høre hvad Gud vil sige til os. Vi er i vores kristne tro oppe på en drejeskive, som kører mange omgange for at fjerne urenheder, hårheder i os. Men Gud sendte sin søn Jesus til Jord og Han vandrede iblandt os og viste os vejen vi skulle følge.

Læs i bibelen hver dag og bliv mindet om dette livetsord for at det må gå dig vel.

I næste uge er der igen bøn og faste på PH . Kom og hør Herrens ord til dig.

Vi får bla besøg af det tidligere forstanderpar fra Betesda. Nils og Hansa Vestergaard.

Ha en god uge derude.