Efter endnu et ”outreach” i Skibby ud fra pottemagerens hus lørdag – onsdag, er vi en håndfuld glade, og trætte mennesker hjemme igen.

Vi boede hos et skønt ægtepar langt ude på landet. Vi var ude og tilbede Gud i sang og skriftoplæsning, proklamation og velsignelse på forskellige steder. Det er en glæde og et arbejde samtidig.

Det som jeg vil fremhæve fra denne tur er åndelig modenhed. Vi oplevede et radikalt liv med Gud hos de mennesker vi boede hos. Vi hørte deres vidnesbyrd og vi blev meget velsignede ved blot at sidde ved deres bord. Hvorfor? Fordi Gud var i så ren en form og så ligetil i deres livsførelse. Ydmyghed, og en sandhedens ånd var over deres liv.

Jeg tænker på salme 1.
“Salig den mand som ikke går efter gudløses råd, står på synderes vej eller sidder i spotteres lag, men som har lyst til Herrens lov, og som grunder på den dag og nat.
Han er som et træ der, plantet ved bække, bærer sin frugt til rette tid, og bladene visner ikke, alt hvad han gør får han lykke til.”

Jesus har befalet os at gå ud og forkynde evangeliet, og det har vi gjort så godt vi evnede det. Gud bruger almindelige mennesker, og Han gav os hellig åndens  vejledning. Jeg er taknemmelig, og jeg vil gerne gøre det igen.

Ha en god uge derude.
Mvh Birgitte Nissen