I denne uge er vi på bede uge i Kolding. Vi sidder og bliver oplyst om det profetiske, og om de store bønneemner, som vi skal bede for.

I dag hører vi om klima. Og at kirken er en del af samfundet.

Paulus skriver det sådan; at vi er ikke AF verden, men I verden. Verden har faktisk brug for os.

Jesus var om nogen vores forbillede. Han mødte den prostituerede med sandhed og håb og tilgivelse. Hun fik en ny chance. Gå hjem og synd fra nu af ikke mere.

Jesus lyttede også til farisæerne, som altid kunne finde 5 fejl. Han svarede dem kort og kontant fordi Han kunne gennemskue dem. Tænk; De spurgte om man måtte redde sit kvæg op af brønden på en sabbat. Kærligheden handler og kan ikke vente, svarede Jesus prompte.

Jesus gik vel sagtens ind på et krisecenter i dag og talte lægedom og håb til den brudte familie.

Jesus var derude i samfundet også når spisekammeret var tomt, og velsignede den lille drengs madpakke.

Jesus reddede bryllupsfesten nede i vinkælderen, og sørgede for en ny forsyning.

Jesus var en nærværende borgmester, som var tilgængelig for hele folket.

Hvad er vi som troende i vores samfund? Er vi berøring angste, eller er vi med til at hjælpe og give kærlighed og håb. Og tør vi sige sandheden i kærlighed når mennesker opsøger os? Er vi tilgængelige mennesker, og gør vi det vi kan og skal gøre i vores samfund.

Vi hørte i dag om at bygge bro og at tale om Jesus midt i kaos. Det var bedre end at sidde afsondret i et kloster.

Vi er jordens lys og salt i verden. Og Jesus siger frygt ikke for jeg er med jer alle dage.

Hav en god uge derude.