Efeserbrevet  4.v. 1-6

Paulus opfordrer til enhed gennem ydmyghed og kærlighed.

Jeg som sidder fængslet her, fordi jeg tjener Herren, bønfalder jer om at leve det kald værdigt , som I har modtaget. Vær ydmyge og imødekommende. Vær tålmodige og bær over med hinanden i kærlighed. Gør alt for at fastholde den enhed , som Helligånden skaber, og den fred som binder os sammen. Vi er jo dele af det samme legeme og har fået den samme Ånd , ligesom vi har den samme stærke forventning om en herlig fremtid. Der er kun en Herre, en tro, og en dåb og en Gud , som er far for os alle. Han står over os alle. Virker igennem os alle og bor i os alle.

Paulus sidder i fængsel og skriver til menigheden i Efesos. Han er derude hvor kampen står, og må arresteres pga. modstand . Paulus var en apostel som havde stor ansvar for de forskellig menigheder rundt omkring. Han kom med ros og ris eftersom ånden mindede ham. Han gav sit liv og sin tjeneste for at Guds folk ikke skulle tage fejl af vejen og målet. Han ville udvide  sine tilhøreres åndelige horisont, så de bedre kunne forstå deres rolle i Guds evige frelses-plan. Halleluja.

Hvor har vi sådanne apostle i Danmark som går i fængsel for deres tjeneste i Guds menighed. ????

Vær ydmyge og imødekommende , tålmodige og bær over med hinanden. Det har vi brug for at blive mindet om igen og igen……  Også i dag!!!

Kun ved Helligånden kan dette ske. Vi må lægge os selv til side og bede om at Guds vilje må ske.

Vi er lemmer på Hans legeme, og vi har fået Helligånden. Vi må hverdag lade os fylde af ånden gennem ordet og bønnen og det kristne fællesskab. Velsigne, og ikke forbande , selvom vi ser forskellig på tingene. Fjenden vil skabe splittelse over små banale ting. Men vi må tage tanker til fange og tale som Guds ord siger. Velsigne og ikke forbande.

Paulus siger ” Gør alt for at fastholde den enhed som  Helligånden skaber, og den fred som binder os sammen. Amen……

Han en god uge derude.

Husk bøn og faste denne uge torsdag til lørdag.