Lær mig at bede Gud!

Herre lær mig denne disciplin, endnu mere…

I dag læste jeg et brev fra en ven som mindede mig om Fadervor og trosbekendelsen.

Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen……Bare denne sætning er en stadig bøn værd. Fjendens væsen har mange afskygninger. Somme tider som en lysets engel, andre gange så usmageligt og dystert, så vi slet ikke er i tvivl. Da må vi forsage djævelen og alt hans væsen. Overgive kampen til Gud, tale som  Guds ord og søge Hans retfærdighed.

Aage og jeg talte om hvad bøn gør ved os denne morgen , at bøn forandrer mig når jeg beder. Den lærer mig at søge Guds retfærdighed , fremfor min egen. Den kigger først ind af, derefter ud af.

Lær mig at bede Gud…AT tale og tie. At tilbede Gud i stedet for mig selv. Det er en kæmpe befrielse at glemme sig selv, at Gud bliver større. At fokus bliver: ske Hans vilje, som vi siger det i Fadervor. Forlad os vor skyld som også vi forlader vore skyldnere….

Lær mig at bede Gud.  

Matt. 6 v. 7 Lad ikke munden løbe, men bed sådan sagde Jesus:

Vor fader du som er i himlene

Helliget være dit navn….

Bedehus Danmark kalder os til bøn og faste i 21 dage nu her d. 1.nov. Jeg vil være med, så godt jeg kan. Det er et godt middel til at få bønnesvar iflg. 2. krønike bog 7, 14.

Ha en god uge derude.