Dag 11 : Bønnens magt er Guds magt

Hvis vi virkelig ønsker at forstå bønnens enorme magt, må vi først rette vores blik mod Gud. For bønnens kraft er ganske enkelt Guds kraft. Det er hans storhed, som giver bønnen sin storhed. Det er hans eget liv, der strømmer igennem bønnerne og spreder liv og lys overalt på jorden. Jo mere vi lærer ham at kende, jo mere vil vores bønner også komme til at afspejle hans enorme storhed.

Derfor burde al bøn starte med at rette blikket på Gud. Præcis som vi ser det udfoldet i den bøn, Jesus gav os: “Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; …. ” (Matt 6,9-10). For Gud er grunden til, at der er magt i de foldede hænder. Alt er muligt i bøn, fordi alt er muligt for ham. Han er himmelens store KONGE, og han er evig og ubegrænset på alle områder. Han har eksisteret fra evighed af og vil eksistere i al evighed, og i forhold til hans ubegribelige tidsramme er vores tidsalder som et vindpust; til stede i dag, men væk i morgen.

Hans evne til at skabe er også helt fantastisk. Tænk en gang! Han fik en ide, talte den ud og derved var hele universet blevet skabt. Vi kan slet ikke fatte, hvor stor han er. Denne ubegrænsede Gud gav hele sit skaberværk til menneskene, fordi han ønskede, at de med deres liv og med deres bønner skulle give det hele tilbage til ham. Det er dybest set denne gerning, Helligånden vil gøre, når han kommer nær. Han vil åbenbare Guds ubeskrivelige storhed – hvorledes Gud fortjener at få ALT, hvad vi har og er – og han vil hjælpe os til at give os selv og alt i vores verden tilbage til ham.

Bønnemøder er drænet for liv, hvis de blot handler om at få noget fra Gud. Men hvis de i stedet handler om at herliggøre ham, så vil de være mættet med eventyr, håb og liv, og da vil troen vokse frem som noget, der er praktisk, håndgribeligt og målrettet.”
~ frit efter Norman Grubb

Lad os sammen bede om, at Pottemagerens hus altid må starte med Gud. Og at alt andet end Gud må komme i anden række.