Salme 8 v. 4 Når jeg ser din Himmel, dine hænders værk, månen og stjernerne, som du har skabt.

I denne uge har jeg været på camping ved Årøsund. Jeg trængte til at trække mig tilbage, ud i bjergene som Jesus gjorde det. Han talte med sin far om dagen der var gået og dem som kom. Det samme fik jeg også gjort.

Ude i naturen ved vandet og se Guds skaberværk. Himlen som ændrede sig dag for dag. Vandet som skiftede farve , og bølger der kom og gik. Hvilket syn. Blomster langs stien. Jeg måtte plukke nogen af dem og tage med hjem .Gud min skaber hvor er du stor. Gud har skabt det hele til rette tid, for at vi kunne have glæde og fryd i det hele. Men nogen gange kan jeg slet ikke få øje på det, fordi mit hoved er fuldt af så meget andet. Men når jeg trækker mig tilbage , som Jesus gjorde det , så kommer roen, og mine øjne kan se, og mit hjerte glæde sig.

Hvor er det vigtigt at standse op og søge ind i sit lønkammer, ind i roen hvor bare Gud er . Han vil åbenbare sig.

Gennem stilhed og tillid skal vi være stærke. Fjenden vil forhindre os i at være stille for Gud, fordi det er en styrke, og en afsløring af det som ofte stjæler vores fokus.

Kom ind i stilheden.

Vær stille min sjæl for Herren, helt stille.

Hav en god uge derude.