Efter sommerstævnet på Pottemagerens hus vil jeg gerne sige: tak og lov og pris. Gud var os nær og Pottemageren har haft gang i alle der mødte frem. Mange blev berørt af Hans kærlige hånd.

Vi fik ord til opmuntring, belæring og Guds plan blev holdt frem for vore øjne igen, til efterfølgelse.. Jeg håber at web tv nåede vidt ud til dig som ikke kunne komme.

Stævnet åbnede og lukkede med det samme ord, uafhængig af hinanden. Hellige jer, for i morgen vil jeg gøre undere. Ikke noget nyt, men en bekræftelse på at Gud mener det samme altid. At udskille sig fra verden og vælge Helligåndens på mindelse, frem for vores egne begrænsede planer.

Der var et kald til overgivelse til Hans vilje i økonomi og tid. At hellige sig Gud er mange små ting i hverdagen. At overgive sig selv og ting til Gud. Det sker ikke på engang. Det sker over tid , i proces. Vi sang også sangen ”Gør som du vil Gud, hvad der end sker. Du er min mester jeg er dit ler…..”

Ler behøver vand ved formning på drejeskiven. Ef 5,26 står der om renselse ved Guds ord. Ligesom en brud renser sig og føres frem til sin brudgom.

Vi må hver dag rense ud i vores tanker, og fornys i den ånd som bor i os, sådan siger David det i salme 51. Det var efter han var faldet i utroskab. David plagedes dag og nat. Men han angrer og beder om tilgivelse, og kan igen se frem til glæden….

Der er et før og et efter. 1 Kor 6,11 …sådan var I også engang , men I lod jer aftvætte…Amen.

Ha en god uge derude.

Næste bøn og delvis faste på PH er d. 12-14 sept.