Til Høstfesten ude i laden blev vi mindet om ikke at sætte vort lys under en skæppe. Ikke at trække sig tilbage pga frygt og usikkerhed. Ikke bare lade livet gå forbi os. Hvad har dette med høst at gøre?

Meget indlysende vil nogen måske sige . Jo fordi uden at vi gør det, som ligger frem foran os at gøre, sker der ikke noget. Gud har lagt gode gerninger til rette for at vi skal vandre i dem. Så lad være med at gå udenom dem. Lad være med at lukke øjnene for dem. Du og jeg har fået evner, talenter og gaver til at virke med. Grav dem ikke ned, så er der ingen der får glæde af dem.

Da jeg var barn var min far en god læremester. Han ville gerne se sine børn virke med det som lå inde i os. Han opmuntrede, underviste, brugte sig selv som et eksempel. Han lagde ikke skjul på , at han selv var ufuldkommen. Men at Jesus kan bruge os alligevel selv om vi fejler. Selv måtte han ofte række hånden frem og bede os børn om tilgivelse.

Hvad er der kommet ud af at have en kærlig og nådig, ufulkommen læremester?

For det første at blive klædt på til at gå i kast med livets opgave. At have mod på, ikke at give op , at tro på det går nok, og at der er tilgiivelse at få hvis jeg kommer galt afsted. Glæde ved at blive brugt til noget. Mening med at stå op, og tage sin tørn. “Arbejd thi natten kommer, kaldet du fik er stort”

Inden vi ser os om kan vi ikke arbejde mere. I år kom høsten 1 måned før end sædvanligt. Tiden er lige nu , gør det du kan. Og som ligger lige foran dine fødder.

På denne måde kommer høsten i hus.

Hav en skøn uge derude.

Mvh Birgitte Nissen