Denne uge er jeg på stævnet i Mariager. Og i efter middags gik jeg til et seminar der hed” Pioner for altid”. Jeg synes at det var noget jeg kunne genkende lidt inde i mig selv???? Manden var 72 år gammel, som snakket om at han som 12 årig fik besked på at skulle forkynde Guds ord hele sit liv. Han startede ude i stalden foran køerne….

Ligesom Gud kaldte sin søn Jesus har Han også kaldt os. Vi er allerede kaldt til at tjene Ham. Han har allerede lagt en plan for os. Come on …..

Jeg tror at mange som læser eller lytter til dette, er midt i Guds plan. Vi har ikke noget valg egentlig. Vores skaber ved nøjagtig hvad vi er bedst til. Er det ikke godt at vide???? Lad os derfor rette ind hver eneste dag, og lad os daglig have denne bøn om at Gud må rense ud i os og forny den ånd som bor i os…

I denne weekend er vi 5 personer fra PH som tager turen til Langeland som ”outreach-team”. Vi vil stille os til rådighed for Ham som har kaldt os til at gå ud og forkynde evangeliet. Vi er blevet kontaktet af menigheden derovre om vi vil komme. Er det ikke stort. At blive kaldt på!Bed gerne for os…. Lad os sammen løfte vore hoveder i dag og lytte til vores fader i himlen. Hans plan med os. Rejs dig op i lydighed og gør det du overhovedet kan. At tjene Jesus kan godt være hårdt arbejde , men hvad gør det? Han vil gøre det som er umuligt for os, når vi gør det vi kan.

Ha en go uge derude.

Der er sommerstævne på PH d. 1.-4. august Kom og vær med .
Vil du give en hånd i køkkenet et par timer eller andet , så giv besked til PH eller mig, Birgitte på 20839035.