At leve for Jesus min Herre og mester

Mit borgerskab er jo i himmelen og derfra venter vi Herren Jesu komme. Han skal forvandle vort fornedrelses legeme og give det samme skikkelse som Hans herligheds legeme…

Kun for dig Jesus synger jeg min sang ….Kun for dig Jesus lever jeg mit liv….sådan synger jeg i en lille sang …..

Nogen gange er det godt at gøre regnskabet op. Hvad giver overskud og hvad giver underskud.

Set i det store perspektiv,,,, at jeg kun er her på gennemrejse på vej til himlens land, da er det befriende at kunne prioritere anderledes som denne verden …. Hvordan bruger jeg min tid og mine penge.

Jesus sagde ; gå ud i al verden og forkynd evangeliet for alle mennesker idet I døber dem og lærer dem alt det som jeg har befalet jer.

Hvordan gør vi det i dag?

Først og fremmest lade os fylde med Guds ord og tanker , og tale med vores Herre om dagen i dag. At stille sig til rådighed og overgive min tid og mine kræfter til at tjene Hans sag.

I mandags fik vi lov at bede med et menneske på 62 år, til frelse i vores mandags cafe. Efter ca et års arbejde hver mandag i al slags vejr. Halleluja.

Gå ud og fortæl det glade bud, en hilsen fra vor Gud…

Mød mennesker der hvor de er

Se dem…

Spørg ind til dem

Giv en kop kaffe

Lyt til dem

Tal det som ånden minder dig om….

Forvent at Gud har lagt gode gerninger til rette for at vi skal vandre i dem…..

Det bliver en go uge ……

Håber vi ses til pinsestævne på Lykkeskær bedehus.

Med venlig hilsen, Birgitte Nissen