1 Kor 14,4: “Den,som taler i tunger, opbygger sig selv.”

Hvem har ansvar for at du bliver opbygget?
Hvordan søger du opbyggelse i din ånd?

For en uge siden hørte jeg en prædiken om tungetalen. Jeg blev mindet om at tungetale er vigtig for mig selv, først og fremmest. Jeg begyndte at tale mere i tunger, mens jeg gik og lavede forskellige ting. Det kan man godt. I toget, i køkkenet, på gaden, i min arbejdsbil osv.

Der står, at min ånd taler hemmeligheder med Gud. Noget som min ånd må forstå. Det går uden om min forstand. Hvilket kan være en hel lettelse nogen gange. I den åndelige verden slår intellektet ikke til. Jo mere ånden forstår , jo mindre behøver jeg at skulle forklare. Præsten som underviste i dette emne fortalte om at hun i en hel sommer havde talt i tunger mange timer hver dag. Noget skulle forberedes , og noget skulle processe. Det fandt hun ud af senere.

Lad jer fylde af ånden siger Paulus. Altså kan jeg selv blive fyldt op af ånden. Jeg kan gøre det der står i korinther brevet. Tale i tunger.

Paulus siger også at vi tolker åndelige ting for åndelige mennesker.
Et kødeligt menneske tager frem af sit kødelige forråd.

Hvad har du og jeg at byde på, når dagen byder på uretfærdighed?

Lad dig fylde af ånden, da får du et forråd at tage frem af. Vær på forkant med dit liv ved at tale i tunger. Pinsedag blev ånden uddelt. Tunger af ild satte sig på dem som var forsamlede.

Har du ikke oplevet det endnu, så bed om at få den nådegave at tale i tunger , for at blive opbygget. Derefter kan vi bede om at kunne udlægge tungetalen , når det er i en forsamling.

Opbyg dig selv i dag. Vær parat i den åndelige verden. Bed uden ophør. Ånden er villig, men kødet er skrøbeligt. Klæd dig godt på i bøn og tilbedelse.

Ha en go uge derude.

Ses vi til bøn og faste næste torsdag, fredag eller lørdag?