Saul, Saul hvorfor forfølger du mig? Apg. 9.

Saul bliver standset af Jesus . Han var fuld af had til disciplene. Han levede og åndede for at udrydde de kristne. Vi kan næsten sige ” den tids Hitler ”. … Voldsomt, men ihærdig var Saul. Han var overbevist om at de kristne skulle væk. Ærlig og redelig troede han at det ville være bedre hvis de ikke var der. Men en dag faldt der et lys over Saul, og han bliver standset op, og får et spørgsmål ……, Hvorfor forfølger du mig?? Han anede ikke at det var denne Herre Jesus , nazaræeren han jagtede . Denne Jesus blændede hans øjne i tre dage. Han var blind og måtte føres af nogle mænd under armen ind til byen. Andre mennesker der så ham og kendte ham var bange for ham. Men nu havde Saul mødt muren , som man siger. Nu måtte Saul standse op og vende om fra sit foretagende. Han fik en åbenbaring fra Gud om hvad han var i gang med. Han omvender sig fra at slå kristne ihjel, og han får en ny begyndelse. Han hverken spiste eller drak i 3 dage. Han var skak mat.

Hvad skal der til for at et menneske omvender sig fra sin onde vej???

Saul var vel et ærligt og velmenende menneske, der troede at det var hans opgave at udrydde de kristne.

Nogle gange bekæmper vi kristne også hinanden, og andre kan næsten være bange for os. Men når vi oplever et møde med Jesus, så må vi omvende os. Så bliver vi stille og ydmyg, og begynder at handle anderledes. Vi skal ikke slå ihjel, vi skal hellere opmuntre og guide hinanden til at følge Jesus.

Saul blev til en Paulus der har skrevet mange breve i bibelen. Som en præst sagde det engang:

”Gud går efter rødderne, dem som tør vove at kæmpe. Som vil gå All-in.”…..

Ha en god uge derude .

Vi ses på PH i næste uge.