Grundvolden

1 Kor 2,1-5: “Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft.”

Åndens enhed

Ef 4,1-6: “Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd: ét legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én Herre, én tro, én dåb; v6  én Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle.”

Det er vigtigt for os som Kristne, at vi står sammen om, at vi har den samme grundvold, og at det er den, vi fokuserer på og stræber efter. For som Paulus skriver, er der kun en grundvold, og det er Jesus Kristus, og det er ham som korsfæstet. Ud fra denne grundvold er der udsprunget mange forskellige teologier og vi glemmer helt, at der kun er en dåb, nemlig den til Jesus Kristus, men der er forskellige måder at udføre den på. Kun en frelsende tro; nemlig på Jesus Kristus.

At vi alle gennem troen på Jesus er indføjet på samme legeme.

Lad os derfor stræbe efter enhed i Kristus!

Skrevet af Ejnar Kristensen