Ødemarken eller Pottemagerens hus

Tak for nogle gode dage i pottemagerens hus. Det var meget stærkt at blive guidet ind i tilbedelse og guds nærvær med vores liv. Mere af det.

Denne morgen slår jeg op på Lukas 1 v 80

Johannes voksede op og var meget modtagelig for åndelig åbenbarelse. Han opholdt sig i ødemarken, mens han forberedte sig til den dag han skulle træde offentligt frem for  Israels folk.

Det slog mig, at han opholdt sig i ødemarken for at forberede sig til at stå frem for folket.

Vi har også været en tur i Marken denne weekend for at forberede os til at stå frem for folket.  For mange mennesker er det sted en ødemark, hvad vil vi her????

Men Johannes var klar over han skulle forberede sig til at stå frem for folket. Det samme må vi også gøre, forberede os til at stå frem for vores familie, vores by og vort land. Det har en pris at gå ud i ødemarken set med denne verdens øjne. Men vi stoler på at det kommer godt hjem igen. Gud velsigne dig til at søge hans ansigt.

Ha en god uge derude