Det handler om tillid…..

Patriarkerne Abraham, Isak og Jakob modtog løfter om et land for deres kommende slægter. Det var et særligt område for et særligt folk – som ender som slavefolk i Ægypten.

De råbte til Gud. Han hørte deres bøn

Det blev meget anderledes end de troede. De blev nærmest smidt ud af Ægypten. Alligevel fortrød Farao og satte efter dem og de var fanget mellem den ægyptiske hær og havet.

Moses adlød Guds tale. Han rakte staven ud. Havet delte sig. Der blev en uventet banet udvej.

Folket havde bevaret løfterne gennem generationer – uden til fulde at kunne forestille sige, hvordan det skulle gå til.

Også vi har løfter for fremtiden men heller ikke vi har ide om, hvordan det alt sammen vil ske. ”Hvad er tro? Troen er grundlaget for vores håb, en overbevisning om ting, der ikke kan ses”

Troen på fremtiden bygger på vores erfaringer i fortiden. Gud som var der i den situation og skabte en udvej, vil også være der i morgen – og skabe en udvej.

Livet kan være besværligt og det kan være svært at se en udvej. Så er det altid en mulighed at takke for det, vi allerede har modtaget fra Gud. Taknemmeligheden stiger og lyset bryder mørket. ”Han, som har hjulpet hidindtil, Han hjælper nok herefter” synger vi i en salme.

Han er trofast! Det var Moses vidnesbyrd umiddelbart inden sin død: ”Som en klippe er Herren urokkelig, en trofast Gud, helt uden svig” 5. Mos. 32:4

Hav en god uge