Kirkens sande opgave

Luk 4,18: “Herrens ånd er over mig fordi han salvede mig til at gå med glædesbud til fattige, Han sendte mig for at udråbe for fanger, at de skal få frihed,og for blinde, at de skal få deres syn, for at sætte fortrykte i frihed og udråbe et nåde år for Herren.”

Joh 14,26:“Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, skal lære jer alle ting og minde jer om, alt, hvad jeg har sagt jer.”

Hebr 13,8: “Jesus Kristus er den samme i går og i dag. Ja til evig tid.”

Kirkens kald er det samme, som Jesus kald var (jf. luk 4,18). Det var da Jesus blev døbt og Helligånden kom over ham, at han fik kraft til sin tjeneste og når han vil sende Helligånden til os, er det fordi vi skal gøre samme gerninger som ham. Når Jesus er den samme til evig tid må Helligånden naturligvis også være det og derfor kan vi lære ud fra Jesu gerning hvad det er vores opgave som kirke. At sætte mennesker i frihed. Vi ser aldrig Jesus anklage nogen eller afvise nogen på grund af at de lever i synd, men han møder dem med kærlighed og ikke fordømmelse. De eneste han træder op imod er Farisærerne og de Skriftkloge, som tror sig meget bedre end andre. Almindelige mennesker møder ihan i stedet med hjælpsomhed, såsom at oprejse enken fra Nains søn. Redde en prostitureret med nåde. Men også med formaning gå bort og synd fra nu af ikke mere.

Vi kan elske mennesker ind i Guds rige, men ikke true dem derind. Så lad os først og fremmest elske vore brødre og søstre i Kristus så det kan ses at vi er Jesu Kristi diciple og dernæst dem udenfor så de kan se Kristus i os.

Skrevet af Ejnar Kristensen
Kontormedarbejder PH