Luk 24,5: “Hvorfor søger I efter den levende iblandt de døde?”

Det er to mænd i hvide klæder, Guds budbringere, som stod foran kvinderne ude ved Jesu grav. DE havde taget aromatiske salver med til den døde Jesus. Men Jesus var ikke der.

Mændene sagde: Husk hvad jeg sagde til jer, at menneskesønnen skulle stå op igen på den tredje dag.

Kære familien Danmark i denne jul. I kommer også med gaver, mad og spiritus og festtøj for at fejre en ”forsvunden” fødselar.

Jesus er her slet ikke. Han er taget til himmels og sidder ved sin faders højre hånd. Han efterlod Helligånden, talsmanden som vil minde os om alle ting. Han er hos den nedbøjede i ånden. Han er at finde for dem som søger ham i bibelen, bøn og stilhed. Han viste os vejen, da han vandrede på jorden. Han gav sit liv, for at enhver som tror ikke skal fortabes, men have evigt liv. Han svarede det enkelte menneske høj eller lav. Ofte kort og godt. Jesus brugte ikke så meget ” indpakningspapir” . Dog nogen synes han var dum at høre på, og andre fik sit liv sat på plads, og fulgte ham.

Det lønner sig at folde sine hænder, og bede en enkelt bøn til Gud. Spørg du bare Jesus, om det du vil. Led efter Jesus i bøn og det kristne fællesskab. Bed og arbejd. Brug din kostbare tid og midler til at søge Jesus i dit liv. Giv, når Han siger giv. Bed uden ophør i din ånd. Da har du fundet Jesus i dit hjerte og i din ånd. Da er Jesus lige der.

Vi synger det i en julesang:

Ak søger de ydmyge steder, i støvet for frelseren græder, da får I Jesus i tale thi roserne vokser i dale.

Ha en god uge derude.