Vil du være rask,

spørger Jesus den lamme mand der hav været syg i 38 år. Joh. Ev. 5 v. 6.

I dag lyttede jeg til Inge Røysland der giver en undervisning om vaccine og dyrets mærke.

Jeg lytter ofte til ham, og synes han er en go bibellære. Jeg bliver styrket i min ånd, og jeg kunne efterpå takke Gud for sådanne bibellærere og profeter. Og jeg fik pludselig mod til at bede bønnen om at give mig profetisk autoritet i en sag.

Jeg kunne da kontakte dette menneske og sige disse Jesu ord; Vil du være rask? måtte bare stille dette spørgsmål. Jeg frygtede diskussion mm. Men det skete slet ikke fordi jeg med Jesu ord til den syge kunne citere skriften; Vil du være rask??

Svaret kom hurtigt : jeg vil være rask. Halleluja.

Jeg slog op og læste sammenhængen om den lamme mand ved Betesda dam, og der stod at den lamme manglede nogen der kunne bære ham ned til dammen når den kom i oprør, for så ville han længe have været helbredt.

Jeg tænkte at vi må hjælpe syge mennesker hen til helbredelse. Om det er lægen, mirakler eller behandlingshjem osv. Vi må se mennesker der trænger til at blive helbredt. Men tænk Jesus spurgte : Vil du være rask?

Altså kan det være,,,,, at syge ikke vil være raske. Men blot blive siddende og tigge i åre vis på menneskers opmærksomhed og medynk. Vi må virkelige bede om kundskab og åndelig autoritet til at finde ud af dette.

Jesus er den gode hyrde og vi skal være gode hyrder her på jorden .

Hvem er din hyrde? Hvilket ægtepar , eller mennesker er åndelige vejledere for dig. Du og jeg må adlyde vores hyrde , hvis det skal gå os godt.

Jeg må slippe min egen klogskab og sige , ok hyrde, jeg adlyder dig.

Ha en god uge derude.

Pottemagerens hus ser frem til pinsestævne og sommerstævne, om alt går vel.

Mvh Birgitte Nissen