Lær din fars Gud at kende…. (1. Krøn. 28:9)

Ved afslutningen af sit liv opmuntrer Kong David sin søn Salomo til at lære sin fars Gud at kende. David ved, at det personlige kendskab til Gud er forudsætningen for at kunne regere på den rette måde.

Salomo har sikkert hørt mange beretninger om hvordan Gud gang på gang greb ind i Davids liv – som hyrde for fårene og om Goliat. Jo, Salomo kendte da Gud – eller?

Var det mere som vi i dag kender ”de kendte” fra bladene og TV?

Men kender til personen, ved hvordan de ser ud og måske kender man til familien og boligen, fordi man har læst om dem eller set billedreportager. Det er et kendskab, som ikke er gengældt idet den kendte person ikke kender alle, der læser om dem i bladene.

Løftet om at kende Herren blev opfyldt i den nye pagt ved Jesus. Men løftet var givet århundreder før gennem profeten Jeremias: ”Den ny pagt, jeg slutter med Israel, er af en anden art, siger Herren: Jeg vil skrive mine love i deres hjerter, så de i deres samvittighed er bundet dertil og de skal leve som mit folk – og jeg vil være deres Gud. Da er det overflødigt at formane hinanden til at kende Herren; for alle – både store og små – skal kende mig i hjertet, siger Herren, og jeg vil tilgive deres synd og glemme deres skyld.” (Jer. 31:33-34)

Lær at kende – taler om en proces, der strækker sig over tid. Det er ikke klaret med et hurtigt kig i leksikon eller en hastig google-søgning på ”Gud”.

På samme måde som Salomo opfordres til selv at lære Gud at kende, sådan er vi opfordrede til at lære Gud at kende. Måske har du haft forældre, som har fortalt dig om Gud – men det personlige kendskab bliver først til, når vi modtager Jesus som Frelser. Den personlige relation er essentiel og afgørende.

Han, som kender alt til os, har givet alt for os. Vort Lam ar sejret – lad os følge Ham.