Sommer på PH

Endelig – fra torsdag d. 6. til søndag d. 9. august – er der atter stævne på Pottemagerens Hus. Sommerstævne. Glædeligt, at vi nu kan samles. Spændende, hvad der venter os denne gang, hvad Gud har gang i vort land. Der er noget i luften.

For omkring et år siden talte Atula Masa om en kilde, hun så, flyde ud fra scenen i hallen på PH. Det er en strøm, der flyder fra Guds trone ud over vort land – den velsigner og beriger overalt, hvor den flyder. Den bringer liv og glæde, frihed og fremgang. Strømmen vender mismod til håb, mørke til lys – en strøm fra nådens trone.

”De hjælpeløse og fattige søger vand, men der er ikke noget, deres tunge tørrer ud af tørst. Jeg, Herren, vil svare dem, jeg, Israels Gud, svigter dem ikke. Jeg lader floder strømme i det nøgne land, lader kilder springe i dalerne. Jeg gør ørkenen til oase, det tørre land til kildevæld.” Esajas 41. 17 – 18.

”Der, hvor Gud bygger et missionshus, bygger modstanderen (Djævelen) en kro”. Således lød det, da jeg var barn. Om det er rigtigt, ved jeg ikke. Men jeg ved, at vor modstander går omkring som en brølende løve, og at han vil gøre alt for at forpurre Guds plan. Gud har tanker om fremtid og håb. For ondskabens åndemagter i himmelrummet er det modsat. Derfor må vi stå sammen i bøn og stå den onde imod. På PH har vi behov for jeres forbøn for sommerstævnet, for medarbejdere og for bestyrelse – for talerne og lovsangerne – ja, for alle deltagere. Tak for jeres aktive medvirken i forbønnen!

Vi ser frem til et velsignet stævne. God sommer!

Knud Mortensen