Jeg har tit grundet over ordene fra nadver teksten fra 1 Kor 11,27-31:
“Den, der spiser brødet eller drikker Herrens kalk på uværdigvis, pådrager sig altså skyld over for Herrens legeme og blod.
Enhver må prøve sig selv og spise af brødet og drikke af kalken. Thi den der spiser og drikker uden at ænse, at det er Herrens legeme, spiser sig selv en dom til. Derfor er mange svage og syge iblandt jer, og adskillige sover hen. Men hvis vi bedømte os selv ret, blev vi ikke dømt.”

Ænser vi, eller er vi os bevidste om, at det er Jesus legeme og blod vi rører ved, når vi spiser brødet og drikker kalken, eller tænker vi det er bare en bid brød og en sjat vin eller saft som et symbol på, hvad Jesus gjorde. Det er ikke det, Jesus selv siger om det.
Matt 26,26-27: “Mens de spiste tog Jesus et brød og velsignede det og sagde dette er mit legeme. Og han tog kalken og velsignede den og sagde: drik alle heraf thi dette er mit blod, pagts blodet som udgydes for mange til syndernes forladelse.”
Næsten ens lydende tekst i Mk 14,22-25 og Luk 22,19-20.
Altså vi ser at det er Jesu Legeme og brød, vi rører ved når vi har Nadver. Det betyder at vi kan forvente at vi bliver helbredt ved at røre ved ham, men også at vi må være os bevidst om at vi ikke kan tale negativ om andre kirke samfund, hvor de deler nadver for der er kun et brød og et legeme. Det er jo hver enkeltes ansvar at have den rette indstilling over for Herrens Legeme og Blod.

Skrevet af Ejnar Kristensen
Kontor medarbejder
Pottemagerenshus