Hveden og ukrudtet. Matt 13,37

Den der såede den gode hvede , er menneskesønnen, sagde Jesus. Marken er verden, og hveden er de mennesker, der er med i guds rige. Ukrudtet er de mennesker der følger den onde, og fjenden der såede ukrudtet oven i hveden er Djævelen. Høsten er verdens ende og høstfolkene er guds engle.

Ligesom ukrudtet bliver sorteret fra og brændt, sådan kommer det til at gå  ved verdens ende. Menneske sønnen vil sende sine engle ud for at fjerne alt det , som fører mennesker til frafald, og dem som handler ondt. Det hele bliver samlet sammen , og kastet i ovnen og brændt. Når det sker vil mange ærgre sig frygteligt og græde højlydt. Men de som hører gud til vil stråle som solen i deres Fars rige. Lad dem høre som har øre.

Jeg synes det er et alvorligt stykke. Vi vandrer i verden sammen, men har dog et forskelligt mål for livet og evigheden. Endda kan det være vi sidder i kirken side om side , og den ene er hvede og den anden er ukrudt.

Vi må hver især ransage os selv og ydmyge os for Gud og for hinanden og bede om nåde.

Hovmod står for fald. Og alle må vi bøje os for vores Herre og adlyde Ham mere end os selv og denne verdens tidsånd.

I dag cyklede jeg en tur ud i ” bjergene ” på Løjt land i regn og rusk for bringe mit BT ned med lidt høj puls. Jeg lyttede til Guds ord og måtte bare indvie mig på ny. Herre Jesus Guds søn forbarm dig over mig.

Det samme må du gøre . Gå med Jesus ud i bjergene og tal med Ham om dit liv. Og få ukrudtet luget ud. Så kan hveden få lov at vokse.

Ha en god uge derude.

Vi ses til pinsestævnet på PH.

Mvh Birgitte Nissen