I dag var vi som bestyrelse samlet på PH for at gøre vores arbejde sammen. Derefter sad vi og bad for hinanden og talte sammen om vores udfordringer den enkelte af os.

Jeg oplevede ar skulle synge denne sang: Hans navn er som salve udgydt , Jesus, Jesus, Jesus, Hans navn er som salve udgydt, Hans navn er som salve udgydt…..

Vores navne gælder ikke så meget i det store spil, men navnet Jesus er den salvede, Kristus som gik rundt og hjalp alle.

Pottemagerens hus er et sted hvor mennesker hjælper hinanden op på drejeskiven, og vi står sammen i bøn og anråbelse for vort land. Det er en vigtig opgave at bede. At formes og dannes. Mange bønner er bedt og samlet op i guldskåle på dette sted.

Vor far, du som er i himlen, helliget vorde dit navn, og komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen således også på jord. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Thi dit er riget, magten og æren i al evighed.

Under vores bøn måtte vi også synge;

Jeg vil løfte mine vinger, som ørnen, jeg vil vente på den rette vind

Jeg vil løfte mine vinger som ørnen jeg vil vente på den rette vind. Når den kommer vil jeg kaste mig ud, jeg vil kaste mig ud og lad vinden bære mig, bære mig.

I det felt må vi ha lov at være sammen her på PH og du kan være det i din stue sammen med et menneske eller flere….At vente på åndens vind sammen.

Lad os gå sammen nogen stykker i vores hjem og bede og synge sammen. Høre hvad ånden minder os om, og gå opmuntrede hjem. Vi behøver et legeme – vi er lemmer på Hans legeme. Det er en virkelighed. Vi er det hellige samfund på jord.

Ha en god uge derude.